Jeśli chcesz nieodpłatnie uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zapisz się na zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Podstawowe informacje o warunkach studiowania znajdziesz w zakładce „Kształcenie nauczycieli”.

aaaa

aaaa

Zespół Pracowni Dydaktyki Biologii organizuje również obowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Biologii. Współpracujemy z zakładami pracy i instytucjami województwa pomorskiego. Informacje znajdują się w zakładce „Praktyki zawodowe”.

aaaa

dr Ryta Suska-Wróbel, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii

Comments are closed.