Projekty edukacyjne

Uczymy dzieci – wspólnie tworzymy przyszłość

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z zagranicznymi partnerami oraz Uniwersytetem Gdańskim zakończyło realizację projektu „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego” finansowanego z programu Erasmus+. Efektem współpracy jest nowoczesny program nauczania o ptakach i przyrodzie dostępnego dla wszystkich nauczycieli z Polski, Słowacji, Czech, Irlandii, Macedonii i Hiszpanii oraz przeszkolenie wybranych nauczycieli z tych państw. 

Program zawiera nie tylko opracowaną przez ekspertów metodologię nauczania wraz z materiałami edukacyjnymi i scenariuszami zajęć, ale także aplikację mobilną dla dzieci ze szkół podstawowych oraz inne pomoce dydaktyczne do interaktywnej pracy z najmłodszymi.

Materiały edukacyjne dostępne są na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków:  https://otop.org.pl/naszeprojekty/edukujemy/zyjemy-zgodzie-natura/,

a filmy ze szkolenia w Irlandii na stronie

https://www.youtube.com/user/SpringAlivenet/videos?sort=dd&view=0&flow=grid&live_view=500

Wszystkie materiały są na licencji CC BY 4.0, czyli do bezpłatnego i nieograniczonego korzystania.

W projekcie wzięły udział wybrane organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną ptaków zrzeszone w ramach międzynarodowej federacji BirdLife International.  Poza Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, które prowadziło projekt, zaangażowały się w niego Hiszpańskie Towarzystwo Ornitologiczne (SEO), Słowackie Towarzystwo Ornitologiczne (SOS), Macedońskie Towarzystwo Ekologiczne (MES), Czeskie Towarzystwo Ornitologiczne (CSO) oraz stowarzyszenie BirdWatch z Irlandii (BWI).

Partnerem merytorycznym projektu, odpowiedzialnym za stworzenie materiałów dla nauczycieli, był zespół Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: dr Ryta Suska-Wróbel (kierownik – Wydział Biologii), dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska (Wydział Nauk Społecznych), dr Iwona Majcher (Wydział Biologii), dr Beata Michno (Wydział Biologii), mgr Katarzyna Rosińska (Wydział Biologii), mgr Krzysztof Stępniewski (Wydział Biologii).

Comments are closed.